प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर,नेपाल
स्वागत छ

मन्त्रालयकाे परिचय

नेपालकाे स‍‌ंविधानले परिकल्पना गरे अनुसारकाे संघीय संरचनाकाे कार्यान्वयनकाे सन्दर्भमा संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४/११/०३ मा विभिन्‍न ७ वटा मन्त्रालयसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन भएकोमा मिति २०७८/१०/२३ मा साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भई  सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको  स्थापना भएको।  यस मन्त्रालय अन्तर्गत सडक, पुल, भवन तथा सहरी विकास  लगायतकाअाधारभूत भाैतिक पूर्वाधारहरुकाे निर्माण तथा विकास जस्ता कार्यक्षेत्रहरु पर्दछन्।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत सडक पूर्वाधार महाशाखा,आवास भवन तथा शहरी बिकास माहाशाखा तथा प्रशासन महाशाखा गरी तीन वटा महाशाखा रहेका छन् भने सो माहाशाखा अन्तर्गत सडक शाखा, सडक पुल शाखा, झोलुङ्गे पुल शाखा, प्रशासन शाखा ,आर्थिक प्रशासन शाखा, जिन्सी शाखा आदि रहेका छन् | हालको सांगठनिक संरचना अनुसार मन्त्रालयमा  कुल दरबन्दी ३१ रहेको छ | यस मन्त्रालय अन्तर्गत निम्न अनुसारका १२ वटा कार्यालयहरु रहेका छन् ।जस मध्ये सडक पूर्वाधारसँग १ निर्देशनालय तथा ७ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय र भवन तथा शहरी विकास तर्फ ४ वटा कार्यालयहरु रहेका छन् ।

मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र,सोच तथा उद्देश्य
सडक पूर्वाधार सम्बन्धी :- प्रदेश समृद्धिको आधारः सबै पालिकामा यातायात पूर्वाधार ।

आवास भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी:-भौतिक निर्माण, सामाजिक सम्पदाः व्यवस्थित सहर र गाँउ बीचको अन्तर निर्भरता ।

मन्त्रालयका  कार्य क्षेत्रहरु :- मूलत यस मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा प्रमुख पुर्वाधारका क्षेत्रहरु पर्दछन् ।

१.सडक पूर्वाधारका क्षेत्रह्ररु    

२.आवाश, भवन तथा सहरी विकास क्षेत्रहरु

उपरोक्त कार्य क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यहरु गर्नका लागि सडक पूर्वाधार तर्फ देहायका कार्यलयहरु रहेका छन् ।

१.यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय,इटहरी(कार्यक्षेत्र:- प्रदेश नं १ सबै)

२.पूर्वाधार विकास कार्यालय,मोरङ(कार्यक्षेत्र:- मोरङ,सुनसरी)

३.पूर्वाधार विकास कार्यालय,झापा(कार्यक्षेत्र:- झापा,ईलाम)

४.पूर्वाधार विकास कार्यालय,उदयपुर(कार्यक्षेत्र:- उदयपुर,खोटाङ)

५.पूर्वाधार  विकास कार्यालय,ओखलढुंगा(कार्यक्षेत्र:- ओखलढुंगा,सोलुखुम्बु)

६.पूर्वाधार विकास कार्यालय,भोजपुर(कार्यक्षेत्र:-भोजपुर,धनकुटा)

७.पूर्वाधार विकास कार्यालय,संखुवासभा(कार्यक्षेत्र:- संखुवासभा,तेह्रथुम)

८.पूर्वाधार विकास कार्यालय,पाँचथर(कार्यक्षेत्र:- पाँचथर,ताप्लेजुङ)

यसै गरि भवन तथा शहरी विकास तर्फको कार्यहरु गर्नका लागि देहाय बमोजिमका कार्यालयहरु स्थापाना गरिएका छन्।

१.शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,मोरङ(कार्यक्षेत्र:- मोरङ,सुनसरी,उदयपुर)

२.शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,धनकुटा(कार्यक्षेत्र:- धनकुटा,भोजपुर,संखुवासभा,तेह्य्रथुम)

३.शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,ओखलढुंगा(कार्यक्षेत्र:- ओखलढुंगा,खोटाङ,सोलुखुम्बु)

४.शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,इलाम(कार्यक्षेत्र:- झापा,ईलाम,पाँचथर,ताप्लेजुङ)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.