यस मन्त्रालय मातहतका कूनै पनि निकायबाट सञ्चालित योजनाको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायले भरी पठाउनुपर्ने कागजातहरुको चेकजाँच सूचि

8 November, 2022

यस मन्त्रालय मातहतका कूनै पनि निकायबाट सञ्चालित योजनाको म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायले भरी पठाउनुपर्ने कागजातहरुको चेकजाँच सूचि

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction