प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर,नेपाल
Photo ग्यालरी

४४३ घरधुरीलाई सुधारिएको ३ मुखे फलामे चुलो मार्फत धुँवा मुक्त भान्सा घर, आमचोक गा.पा.-३, भोजपुर

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.